Nosaltres

Qui som?

Learning S Cool és una empresa especialitzada en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. El nostre principal objectiu és fer de l’aprenentatge de l’anglès una experiència enriquidora i inoblidable per als nostres alumnes.

L’empresa neix l’any 2008 amb la intenció de donar una resposta de qualitat a la necessitat d’anglès extraescolar en centres d’educació infantil, primària i secundaria. Des de llavors, gestionem amb èxit l’ensenyament de l’anglès de diversos centres educatius.

On es fan les nostres classes?

Learning S Cool porta les classes d’anglès on faci falta: escoles, domicilis particulars, oficines i empreses. D’aquesta manera els alumnes no perden temps en desplaçaments i realitzen les seves classes en un entorn familiar.

Comptem amb un mètode d’ensenyament propi que constantment s’actualitza, i un dels nostres principals objectius és adaptar-nos a les necessitats educatives de cada centre escolar i dels nostres alumnes.

Col·laborem estretament amb els centres educatius, amb l’objectiu d’optimitzar i millorar el nivell d’anglès i la competència comunicativa dels nostres alumnes, evitant repeticions de continguts que podrien derivar en la desmotivació dels alumnes.

El nostre mètode

Entenem que la llengua és bàsicament un vehicle de comunicació. La necessitat innata en l’esser humà per a comunicar-se, és la que genera la necessitat d’aprendre noves llengües. No serveix de res aprendre llistats de vocabulari i/o estructures lingüístiques, si no tenim intenció d’utilitzar-los en situacions comunicatives concretes.

El nostre principal objectiu és fer que els nostres alumnes ampliïn els seus coneixements (de diferents àrees) a través de la llengua anglesa. Es tracta d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular i de comunicació i, a través d’ella, l’alumnat adquireixi i consolidi nous continguts, habilitats i destreses (CLIL Content and Language Integrated Learning).

Confien en nosaltres